Žinia (tekstiniai pamokslai)

Šie pamokslai yra išversti iš rusų kalbos arba iš anglų kalbos, bet nėra atlikta galutinė jų korekcija.

Pamokslo pavadinimas Data Atsisiųsti PDF skaitymui #
Ženklas Naujas 1963-11-28 Atsisiųsti PDF 197
Tikėjimas yra esmė 1947-04-12 Atsisiųsti PDF 196
Izraelio vaikai dykumoje 1947-11-23 Atsisiųsti PDF 195
Jėzaus Kristaus Dieviškumas 1949-12-25 Atsisiųsti PDF 194
Negalės ir ligos 1950-01-01 Atsisiųsti PDF 193
Darbai, kuriuos Aš darau, liudija apie Mane 1951-04-13 Atsisiųsti PDF 192
Viešpaties Angelas 1951-04-14 Atsisiųsti PDF 191
Gyvenimo istorija 1951-04-15 Atsisiųsti PDF 190
Viešpaties Angelas 1951-05-02 Atsisiųsti PDF 189
Ar atėjęs Aš berasiu tikėjimą 1951-05-08 Atsisiųsti PDF 188
Tikint Dievu 1952-02-24 Atsisiųsti PDF 187
Ankstyvieji dvasiniai pergyvenimai 1952-07-13 Atsisiųsti PDF 186
Kaip Dievas paliudijo apie Jo dovanas 1952-07-13 Atsisiųsti PDF 185
Tikėjimas į Dievo Sūnų 1952-07-15 Atsisiųsti PDF 184
Tu žinai viską 1952-07-16 Atsisiųsti PDF 183
Priversk žmones patikėti 1952-07-17 Atsisiųsti PDF 182
Nes tik jį, Aš priimsiu 1952-07-18 Atsisiųsti PDF 181
Iškaskite šiame slėnyje daug griovių 1952-07-19 Atsisiųsti PDF 180
Gyvenimo istorija 1952-07-20 Atsisiųsti PDF 179
Kas patikėjo mūsų skelbimu 1952-07-20 Atsisiųsti PDF 178
Tikėjimas (ataskaita apie kelionę į Afriką) 1952-07-25 Atsisiųsti PDF 177
Pergyvenimas 1952-07-26 Atsisiųsti PDF 176
Vedami Šventąja Dvasia 1952-07-27 Atsisiųsti PDF 175
Bedugnė šaukiasi bedugnės 1952-08-09 Atsisiųsti PDF 174
Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas 1952-08-10 Atsisiųsti PDF 173
Jėzus Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats 1952-08-10 Atsisiųsti PDF 172
Tikėjimas (ataskaita apie kelionę į Afriką) 1952-08-16 Atsisiųsti PDF 171
Dabar jūs tikite 1952-08-17 Atsisiųsti PDF 170
Dievo kelias, kuris buvo nutiestas mums 1952-09-01 Atsisiųsti PDF 169
Jėzus kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats 1952-10-27 Atsisiųsti PDF 168
Izraelis ir Bažnyčia 1953-03-25 Atsisiųsti PDF 167
Izraelis prie Raudonosios jūros I dalis 1953-03-26 Atsisiųsti PDF 166
Izraelis prie Raudonosios jūros 1953-03-27 Atsisiųsti PDF 165
Izraelis prie Kadeš Barnėjos 1953-03-28 Atsisiųsti PDF 164
Izraelis tėvynėje 1953-03-29 Atsisiųsti PDF 163
Demonologija-fizinė sfera 1953-06-08 Atsisiųsti PDF 162
Demonologija-religinė sfera 1953-06-09 Atsisiųsti PDF 161
Bažnyčios vadovavima, tvarka, mokymas 1953-07-29 Atsisiųsti PDF 160
Klausimai ir atsakymai 1954-01-03 Atsisiųsti PDF 159
Klausimai ir atsakymai 2 1954-01-03 Atsisiųsti PDF 158
Klausimai ir atsakymai 3 1954-01-03 Atsisiųsti PDF 157
Numatyta Dievo nuo nuodėmės priemonė 1954-03-05 Atsisiųsti PDF 156
Tikėjimas ateina iš klausymo 1954-03-20 Atsisiųsti PDF 155
Išpirkimas jėga 1954-03-29 Atsisiųsti PDF 154
Išpirkimas pilnatvėje, džiaugsme 1954-04-30 Atsisiųsti PDF 153
Jungtinių Valstijų įsiveržimas 1954-05-09 Atsisiųsti PDF 152
Žvėries ženklas 1954-05-13 Atsisiųsti PDF 151
Dievo antspaudas 1954-05-14 Atsisiųsti PDF 150
Klausimai ir atsakimai 1954-05-16 Atsisiųsti PDF 149
Klausimai ir atsakimai 1954-06-15 Atsisiųsti PDF 148
Gelmė šaukiasi gelmę 1954-06-24 Atsisiųsti PDF 147
Jubiliejaus metai 1954-10-03 Atsisiųsti PDF 146
Žodis tapo kūnu 1954-10-03 Atsisiųsti PDF 145
Įstatymas ir malonė 1954-10-06 Atsisiųsti PDF 144
Išpirkimas teismo keliu 1954-11-14 Atsisiųsti PDF 143
Nealeistina nuodėmė 1954-11-24 Atsisiųsti PDF 142
Jis prisiekė pačiu savimi 1954-12-12 Atsisiųsti PDF 141
Šventosios Dvasios darbai 1954-12-19 Atsisiųsti PDF 140
Pagonių laiko atkarpos pradžia ir pabaiga 1955-01-09 Atsisiųsti PDF 139
Daktaras Mozė 1955-01-14 Atsisiųsti PDF 138
Kaip pas mane atėjo Angelas ir Jo paliepimas 1955-01-17 Atsisiųsti PDF 137
Mano Atpirkėjas gyvas 1955-04-10 Atsisiųsti PDF 136
Demonologija-gundančios dvasios 1955-07-24 Atsisiųsti PDF 135
Neaiškus garsas 1955-07-31 Atsisiųsti PDF 134
Negeidžiamas Kristus 1955-09-11 Atsisiųsti PDF 133
Tikėjimas veikime 1955-10-03 Atsisiųsti PDF 132
Kur, kaip aš galvoju, sekmininkų bažnyčia patyrė nesėkmę 1955-11-11 Atsisiųsti PDF 131
Dėl ko žmonės tokie neramūs 1956-01-01 Atsisiųsti PDF 130
Bendravimas su Dievu per sutaikymą 1956-01-20 Atsisiųsti PDF 129
Kova už tikėjimą 1956-02-20 Atsisiųsti PDF 128
Kas yra regėjimas 1956-04-08 Atsisiųsti PDF 127
Avinėlio Gyvenimo Knyga 1956-06-03 Atsisiųsti PDF 126
Bažnyčia ir jos stovis 1956-08-05 Atsisiųsti PDF 125
Kodėl tiek daug krikščionių pamato, kad taip sunku gyventi krikščionišką gyvenimą 1957-03-03 Atsisiųsti PDF 124
Laiškas Korintiečiams-Pasitaisymo Knyga 1957-04-14 Atsisiųsti PDF 123
Antras Viešpaties Atėjimas 1957-04-17 Atsisiųsti PDF 122
Vakarienė 1957-04-18 Atsisiųsti PDF 121
Tobulumas 1957-04-19 Atsisiųsti PDF 120
Palaidojimas 1957-04-20 Atsisiųsti PDF 119
Didis ir galingas Nugalėtojas 1957-04-21 Atsisiųsti PDF 118
Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jį 1957-04-21 Atsisiųsti PDF 117
Laiškas Hebrajams 1957-08-21 Atsisiųsti PDF 116
Laiškas Hebrajams (2 skyrius, I dalis) 1957-08-25 Atsisiųsti PDF 115
Laiškas Hebrajams (2 skyrius, II dalis) 1957-08-25 Atsisiųsti PDF 114
Laiškas Hebrajams (2 skyrius, III dalis) 1957-08-28 Atsisiųsti PDF 113
Laiškas Hebrajams (3 skyrius) 1957-09-01 Atsisiųsti PDF 112
Laiškas Hebrajams (4 skyrius) 1957-09-01 Atsisiųsti PDF 111
Laiškas Hebrajams (5-6 skyriai, I dalis) 1957-09-08 Atsisiųsti PDF 110
Laiškas Hebrajams (6 skyrius, II dalis) 1957-09-08 Atsisiųsti PDF 109
Laiškas Hebrajams (6 skyrius, III dalis) 1957-09-15 Atsisiųsti PDF 108
Laiškas Hebrajmas (7 skyrius, I dalis) 1957-09-15 Atsisiųsti PDF 107
Laiškas Hebrajams (7 skyrius, II dalis) 1957-09-22 Atsisiųsti PDF 106
Diakonų paskyrimas 1957-09-25 Atsisiųsti PDF 105
Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 1 dalis 1957-09-25 Atsisiųsti PDF 104
Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 2 dalis 1957-10-02 Atsisiųsti PDF 103
Klausimai ir atsakymai iš Laiško Hebrajams 3 dalis 1957-10-06 Atsisiųsti PDF 102
Rašysena ant sienos 1958-01-08 Atsisiųsti PDF 101
Ar sielvartui prasidėjus išeis Bažnyčia 1958-03-09 Atsisiųsti PDF 100
Kaip erelė išjudina savo lizdą 1958-03-10 Atsisiųsti PDF 99
Tikėjimu Mozė 1958-07-20 Atsisiųsti PDF 98
Gyvatės sėkla 1958-09-28 Atsisiųsti PDF 97
Krikštas Šventąja Dvasia 1958-09-28 Atsisiųsti PDF 96
Bet pradžioje taip nebuvo 1958-10-02 Atsisiųsti PDF 95
Žvelgiant į Neregimąjį 1958-10-03 Atsisiųsti PDF 94
Tikėjimas - mūsų pergalė 1958-10-04 Atsisiųsti PDF 93
Vieno Dievo vienybė vienoje Bažnyčioje 1958-12-21 Atsisiųsti PDF 92
Būk tikras Dieve 1959-01-25 Atsisiųsti PDF 91
Siauri vartai 1959-03-01 Atsisiųsti PDF 90
Ką čia veiki? 1959-03-01 Atsisiųsti PDF 89
Gyveno, mirė, palaidotas, prisikėlė, ateina 1959-03-29 Atsisiųsti PDF 88
Bažnyčia apgauta šio pasaulio 1959-06-28 Atsisiųsti PDF 87
Pilnas išlaisvinimas 1959-07-12 Atsisiųsti PDF 86
Atpažinti Viešpaties Kūną 1959-08-12 Atsisiųsti PDF 85
Šventoji Dvasia 1959-12-16 Atsisiųsti PDF 84
Klausimai ir atsakymai į Šventąją Dvasią 1959-12-19 Atsisiųsti PDF 83
Klausimai ir atsakymai 1959-12-23 Atsisiųsti PDF 82
Klausimai ir atsakymai 1959-12-23 Atsisiųsti PDF 81
Artinasi audra 1960-02-29 Atsisiųsti PDF 80
Dvasios atpažinimas 1960-03-08 Atsisiųsti PDF 79
Įsūnijimas I - Atstumtas karalius 1960-05-15 Atsisiųsti PDF 78
Įsūnijimas II - Jozuės Knyga lygegriačiai su Laišku Efeziečiams 1960-05-15 Atsisiųsti PDF 77
Įsūnijimas III - Dievo sūnų pasireiškimas 1960-05-18 Atsisiųsti PDF 76
Įsūnijimas IV - Pozicija Kristuje 1960-05-22 Atsisiųsti PDF 75
Įsūnijimas V 1960-05-22 Atsisiųsti PDF 74
Girdėti, priimti ir veikti 1960-06-07 Atsisiųsti PDF 73
Tikėjimas yra šeštasis pojūtis 1960-07-11 Atsisiųsti PDF 72
Tą dieną Golgotoje 1960-09-25 Atsisiųsti PDF 71
Giminaitis Atpirkėjas 1960-10-02 Atsisiųsti PDF 70
Jėzaus Kristaus Apreiškimas 1960-12-04 Atsisiųsti PDF 69
Regėjimas Patmos saloje 1960-12-04 Atsisiųsti PDF 68
Efezo Periodo Bažnyčia 1960-12-05 Atsisiųsti PDF 67
Smirnos Periodo Bažnyčia 1960-12-06 Atsisiųsti PDF 66
Pergamo Periodo Bažnyčia 1960-12-07 Atsisiųsti PDF 65
Tiatyrų Periodo Bažnyčia 1960-12-08 Atsisiųsti PDF 64
Sardų Periodo Bažnyčia 1960-12-09 Atsisiųsti PDF 63
Filadelfijos Periodo Bažnyčia 1960-12-10 Atsisiųsti PDF 62
Laodikėjos Periodo Bažnyčia 1960-12-11 Atsisiųsti PDF 61
10 Mergelių ir 144 tūkstančiai žydų 1960-12-11 Atsisiųsti PDF 60
Neaiškus garsas 1960-12-18 Atsisiųsti PDF 59
Įvyniotoji Dievo dovana 1960-12-25 Atsisiųsti PDF 58
Apreiškimas 4skyrius I dalis 1960-12-31 Atsisiųsti PDF 57
Apreiškimas 4 skyrius II dalis 1961-01-01 Atsisiųsti PDF 56
Apreiškimas 4 skyrius III dalis 1961-01-08 Atsisiųsti PDF 55
Bažnyčios Vadovavimas, Tvarka, Mokymas – Antras tomas 1961-01-12 Atsisiųsti PDF 54
Išaiškintoji Dievybė 1961-04-25 Atsisiųsti PDF 53
Įeik į Dvasią 1961-04-28 Atsisiųsti PDF 52
Apreiškimas 5 skyrius I dalis 1961-06-11 Atsisiųsti PDF 51
Apreiškimas 5 skyrius II dalis 1961-06-18 Atsisiųsti PDF 50
Tikėjimas 1961-08-13 Atsisiųsti PDF 49
Malonės Žinia 1961-08-27 Atsisiųsti PDF 48
Guodėjas 1961-10-01 Atsisiųsti PDF 47
Pagarba 1961-10-15 Atsisiųsti PDF 46
Krikščionybė prieš stabmeldystę 1961-12-17 Atsisiųsti PDF 45
Ponai, mes norime matyti Jėzų 1961-12-24 Atsisiųsti PDF 44
Jums būtina gimti iš naujo 1961-12-31 Atsisiųsti PDF 43
Išmintis prieš tikėjimą 1962-04-01 Atsisiųsti PDF 42
Raktas durims 1962-10-07 Atsisiųsti PDF 41
Žmogiškoji įtaka 1962-10-13 Atsisiųsti PDF 40
Tobulo žmogaus atvaizdas 1962-10-14 Atsisiųsti PDF 39
Vedlys 1962-10-14 Atsisiųsti PDF 38
Piktžodiški vardai 1962-11-04 Atsisiųsti PDF 37
Susitapatinimas 1963-01-23 Atsisiųsti PDF 36
Dievas slepiantis ir atidengiantis Save paprastume 1963-03-17 Atsisiųsti PDF 35
Tarpe tarp Septynių Bažnyčios Periodų ir Septynių Antspaudų 1963-03-17 Atsisiųsti PDF 34
Pirmas Antspaudas 1963-03-18 Atsisiųsti PDF 33
Antras Antspaudas 1963-03-19 Atsisiųsti PDF 32
Trečias Antspaudas 1963-03-20 Atsisiųsti PDF 31
Ketvirtas Antspaudas 1963-03-21 Atsisiųsti PDF 30
Penktas Antspaudas 1963-03-22 Atsisiųsti PDF 29
Šeštas Antspaudas 1963-03-23 Atsisiųsti PDF 28
Klausimai ir atsakymai į Antspaudus 1963-03-24 Atsisiųsti PDF 27
Septintas Antspaudas 1963-03-25 Atsisiųsti PDF 26
Pažiūrėk 1963-04-28 Atsisiųsti PDF 25
Nusižemink 1963-07-14 Atsisiųsti PDF 24
Paulius ‒ Kristaus kalinys 1963-07-17 Atsisiųsti PDF 23
Kristus atskleista Dievo paslaptis 1963-07-28 Atsisiųsti PDF 22
Ženklas 1963-09-01 Atsisiųsti PDF 21
Atleidimas 1963-10-28 Atsisiųsti PDF 20
Tas Kuris jumyse 1963-11-10 Atsisiųsti PDF 19
Ką gi man daryti su Jėzumi 1963-11-24 Atsisiųsti PDF 18
Šalom 1964-01-12 Atsisiųsti PDF 17
Atpažink savąją dieną ir jos žinią 1964-07-26 Atsisiųsti PDF 16
Kiauri rezervuarai 1964-07-26 Atsisiųsti PDF 15
Pjūties laikas 1964-12-12 Atsisiųsti PDF 14
Dievas, apstus gailestingumo 1965-01-19 Atsisiųsti PDF 13
Nesiremk savo supratimu 1965-01-20 Atsisiųsti PDF 12
Gimdymo skausmai 1965-01-24 Atsisiųsti PDF 11
Išrinkta Dievo garbinimo vieta 1965-02-20 Atsisiųsti PDF 10
Santuoka ir skyrybos 1965-02-21 Atsisiųsti PDF 9
Velykinis Antspaudas 1965-04-10 Atsisiųsti PDF 8
Numatyta Dievo garbinimo vieta 1965-04-25 Atsisiųsti PDF 7
Dvasinis maistas reikiamu metu 1965-07-18 Atsisiųsti PDF 6
Pateptieji laiko pabaigoje 1965-07-25 Atsisiųsti PDF 5
Šio klastingo amžiaus dievas 1965-08-01 Atsisiųsti PDF 4
Neregimas nuotakos ir Kristaus ryšys 1965-11-25 Atsisiųsti PDF 3
Paėmimas 1965-12-04 Atsisiųsti PDF 2
Tai, kas bus 1965-12-05 Atsisiųsti PDF 1
info@branhamas.lt